Nagrody w konkursie Day by Day 2016/2017

S   P   O   N   S   O   R   Z   Y           K   O   N   K   U   R   S   U

W konkursie zostaną przyznane nagrody główne oraz wyróżnienia dla uczestników konkursu dla każdej kategorii wiekowej.

KATEGORIA GIMNAZJUM

1. miejsce
Zestaw książek i/lub materiałów audio-video i/lub programów komputerowych do nauki języka angielskiego.

2. miejsce
Zestaw książek i/lub materiałów audio-video i/lub programów komputerowych do nauki języka angielskiego.

KATEGORIA LICEUM

1. miejsce
Dwutygodniowy intensywny kurs języka angielskiego za granicą (Wielka Brytania, Malta lub Irlandia), zakwaterowanie w trakcie kursu (z wyżywieniem), przelot z Polski i transfer z lotniska (o ile zwycięzca będzie miał mniej niż 16 lat), ubezpieczenie od kosztów leczenia. Nagroda nie obejmuje: części wycieczek i zajęć pozalekcyjnych, kieszonkowego. Dodatkowo książki i/lub materiały audio-video do nauki języka angielskiego.

2. miejsce
Dwutygodniowy intensywny kurs języka angielskiego za granicą (Wielka Brytania, Malta lub Irlandia). Nagroda nie obejmuje: przelotu z Polski, zakwaterowania, wyżywienia, ubezpieczenia od kosztów leczenia, transferów, wycieczek i zajęć pozalekcyjnych, kieszonkowego. Dodatkowo książki i/lub materiały audio-video do nauki języka angielskiego.

3. miejsce
Zestaw książek i/lub materiałów audio-video i/lub programów komputerowych do nauki języka angielskiego.

Wszyscy uczestnicy konkursu, których prace spełnią wymogi regulaminowe otrzymają dodatkowo:
a) dyplomy uczestnictwa
b) prawo do zniżek w wysokości 5% na uczestnictwo w zagranicznych kursach językowych organizowanych przez SJO GLOSSA.

Nauczyciele uczestnika konkursu oraz jego szkoła otrzymają potwierdzenie udziału uczniów w konkursie i osiągniętych przez nich wyników.