Nagrody w konkursie Día a Día 2016/2017

S   P   O   N   S   O   R   Z   Y           K   O   N   K   U   R   S   U

W konkursie zostaną przyznane nagrody główne oraz wyróżnienia dla uczestników konkursu dla każdej kategorii wiekowej.

KATEGORIA GIMNAZJUM

1. miejsce
Zestaw książek i/lub materiałów audio-video i/lub programów komputerowych do nauki języka hiszpańskiego.

2. miejsce
Zestaw książek i/lub materiałów audio-video i/lub programów komputerowych do nauki języka hiszpańskiego.

KATEGORIA LICEUM

1. miejsce
Dwutygodniowy intensywny kurs języka hiszpańskiego w Hiszpanii, zakwaterowanie w trakcie kursu (z wyżywieniem), przelot z Polski i transfer z lotniska (o ile zwycięzca będzie miał mniej niż 16 lat), ubezpieczenie od kosztów leczenia. Nagroda nie obejmuje: części wycieczek i zajęć pozalekcyjnych, kieszonkowego.

2. miejsce
Zestaw książek i/lub materiałów audio-video i/lub programów komputerowych do nauki języka hiszpańskiego.

Wszyscy uczestnicy konkursu, których prace spełnią wymogi regulaminowe otrzymają dodatkowo:

  1. dyplomy uczestnictwa
  2. prawo do zniżek w wysokości 5% na uczestnictwo w zagranicznych kursach językowych organizowanych przez SJO GLOSSA.

Nauczyciele uczestnika konkursu oraz jego szkoła otrzymają potwierdzenie udziału uczniów w konkursie i osiągniętych przez nich wyników.