Pytania i odpowiedzi

S   P   O   N   S   O   R   Z   Y           K   O   N   K   U   R   S   U

Czy do konkursu mogę się zgłosić samodzielnie, czy też musi to zrobić mój nauczyciel?

Możesz samodzielnie zgłosić swój udział w konkursie. W przypadku gdy nie uczysz się hiszpańskiego w szkole w formularzu zgłoszeniowym możesz podać nazwisko nauczyciela spoza szkoły lub też w ogóle go nie podawać jeśli uczysz się języka samodzielnie.

Co muszę zrobić aby wziąć udział w konkursie?

Aby wziąć udział w konkursie należy dokonać rejestracji wypełniając formularz on-line na stronie konkursowej. Dobrze jest wypełnić zgłoszenie niezwłocznie po podjęciu decyzji o wzięciu udziału w konkursie, a nie dopiero w momencie napisania pracy.

Czy mogę wysłać swoją pracę pocztą lub faxem?

Nie, prace przesyłane pocztą tradycyjną lub faxem nie wezmą udziału w konkursie.

Czy można przesłać pracę pocztą elektroniczną?

Tak, jednakże zachęcamy do przesyłania prac poprzez zalogowanie się na swoim koncie, gdyż wtedy będzie pewność że praca dotrze do nas w terminie i zostanie przypisana bezbłędnie jej autorowi.

Do kiedy można składać prace konkursowe?

Konkurs odbywa się cyklicznie i prace można składać w terminie do 1 marca każdego roku.

Kto zasiada w jury konkursu?

Prace zostaną ocenione przez specjalnie powołane jury składające się z nauczycieli języka hiszpańskiego SJO GLOSSA oraz zaproszonych przedstawicieli sponsorów i patronów medialnych, którzy wyrażą chęć udziału w pracach jury.

Kiedy i jak zostaną ogłoszone wyniki konkursu?

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 60 dni od daty zakończenia konkursu czyli do 31 maja. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej konkursu, a laureaci zostaną poinformowani o nich drogą mailową lub telefoniczną.

Uczę się hiszpańskiego od niedawna, czy mam walczyć o nagrody z osobami, które są na wyższym poziomie.

Zdecydowanie tak. Konkurs jest adresowany do osób o różnej znajomości języka.

Czy ilość dopuszczalnych znaków jest liczona ze spacjami?

Tak. Większość edytorów tekstów ma narzędzie pozwalające na sprawdzenie liczby znaków w dokumencie, które podaje zarówno liczbę znaków ze spacjami jak i bez.

Czy podczas pisania pracy mogę korzystać ze słowników i innych pomocy naukowych?

Naturalnie tak, jedyne ograniczenie jest takie, że praca musi być w całości Twoją twórczością i nie może zawierać fragmentów żadnych innych prac.

Czy pisząc pracę trzeba zachować formę pamiętnika?

Niekoniecznie. Forma graficzna nie podlega ograniczeniom i nie podlega ocenie.

Czy są jakieś ograniczenia dotyczące długości prac konkursowych?

Tak, prace powinny zawierać od 7200 do 9000 znaków (licząc ze spacjami). Prace nie spełniające tego warunku nie wezmą udziału w walce o nagrody.

Czy muszę opisywać swoje życie czy mogę zmyślić jakąś historię?

Tematyka konkursu jest bardzo ogólna, tak więc można zarówno opisać w niej swoje faktyczne przygody jak też opisać postać fikcyjną wymyśloną przez autora.

Jak długo trzeba czekać na umieszczenie szkoły i nauczyciela w bazie, z której uczeń wybiera swojego nauczyciela?

Standardowo czas oczekiwania wynosi około 5 dni, jednakże w ostatnim miesiącu trwania konkursu, ze względu na bardzo dużą liczbę zgłoszeń czas ten może się wydłużyć nawet do 10 dni. Dlatego też zalecamy zgłaszać szkoły możliwie wcześnie