Kursy językowe za granicą

rodzaje kursów

Wszystkie oferowane przez nas kursy mają jedną bardzo istotną cechę wspólną– są prowadzone w małych międzynarodowych grupach. Dzięki te mu nauczany język jest jedynym wspólnym językiem wszystkich uczestników kursu i tym samym nauka odbywa się tak że poza zajęciami, w czasie wolnym oraz podczas organizowanych przez szkoły zajęć dodatkowych. To najbardziej naturalny i skuteczny sposób nauki języka.

Niezależnie od rodzaju kursu przed rozpoczęciem nauki przeprowadzane są testy kwalifikacyjne, zarówno pisemne, jak i ustne, które pozwalają na precyzyjne określenie poziomu znajomości języka i dobór odpowiedniej grupy. Na zakończenie studenci otrzymują certyfikat uczestnictwa w kursie językowym.OGÓLNE

Przeznaczone dla osób, które chcą doskonalić umiejętność efektywnej komunikacji w języku obcym w codziennych sytuacjach. Podczas kursu szczególną uwagę poświęca się konwersacji, umiejętności płynnego i po prawnego formułowania wypowiedzi, a także rozbudowie słownictwa i doskonaleniu prawidłowej wymowy.
Zagadnienia gramatyczne, niezbędne w procesie poznawania języka są przestawiane i ćwiczone w praktycznych zastosowaniach.
Kurs ogólny można rozpocząć zwykle w dowolny poniedziałek roku (poza osobami rozpoczynającymi naukę języka od podstaw) i jego czas trwania dopasować do indywidualnych potrzeb.WAKACYJNE

Organizowane są na bazie kursu ogólnego w okresie letnim. Zawierają dodatkowo bogaty program zajęć pozalekcyjnych umożliwiający bliższe poznanie danego kraju, jego kultury i mieszkańców.EGZAMINACYJNE

Kursy przygotowawcze do międzynarodowych egzaminów językowych, takich jak: FCE, CAE, CPE, TO EFL, TO EIC, IELTS (angielski), ZDaF, Test DaF (niemiecki), DE LE (hiszpański), DELF, DALF (francuski), CE LI, CILS (włoski). W trakcie nauki, obok ćwiczenia podstawowych umiejętności językowych: mówienia, czytania, rozumienia ze słuchu i pisania, studenci zapoznają się z ćwiczeniami i zagadnieniami charakterystycznymi dla wybranego egzaminu. Stałym elementem zajęć jest praca z testami egzaminacyjnymi z lat poprzednich oraz egzamin próbny, który pozwala na zapoznanie się z jego formułą w praktyce.INDYWIDUALNE

Program kursów indywidualnych jest ściśle dopasowany do potrzeb i celów studenta. Jest to idealne rozwiązanie dla osób o specyficznych wymaganiach językowych lub posiadających ograniczony czas na naukę. Dodatkową zaletą zajęć indywidualnych jest możliwość dostosowania tempa do umiejętności uczącego się oraz uwzględnienie w rozplanowaniu materiału czasu, jakiego potrzebuje on do przyswojenia nowych zagadnień. Kursy te mogą stanowić tak że uzupełnienie kursów grupowych. Ciekawą odmianą kursów indywidualnych jest program „total immersion”, w ramach którego zajęcia odbywają się w domu nauczyciela.RODZINNE

Ten rodzaj kursów to połączenie rodzinnych wakacji z nauką języka. Dzieci uczestniczą w porannych zajęciach oraz części popołudniowego programu pozalekcyjnego wraz z rówieśnikami z całego świata, natomiast wieczory i weekendy spędzają z rodzicami, którzy w ciągu dnia uczą się na kursach ogólnych lub indywidualnych.
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tego programu prosimy o kontakt z naszym biurem.DLA SENIORÓW

Kursy przeznaczone dla osób po 50 roku życia, które łączą naukę języka z bogatym programem kulturalnym i turystycznym. Zajęcia odbywają się w kameralnych międzynarodowych grupach, dzięki czemu uczestnicy mają możliwość, poza doskonaleniem języka, zawrzeć nowe znajomości z ludźmi w zbliżonym wieku z różnych stron świata.