Kursy językowe za granicą

procedura zgłoszeniowa

 

Aby dokonać rezerwacji miejsca na kursie należy:

1. Wypełnić i podpisać formularz zgłoszeniowy oraz umowę.
2. Dokonać wpłaty depozytu (1200 zł lub dla kursów językowych w USA, Kanadzie i Australii, 1000 zł dla kursów językowych w pozostałych krajach) oraz opłaty administracyjnej w wysokości 195 zł.
3. Przesłać na adres SJO GLOSSA podpisaną umowę, formularz zgłoszeniowy oraz kopię dowodu wpłaty depozytu i opłaty administracyjnej. W celu przyspieszenia procedury rejestracji można przesłać powyższe dokumenty faksem, a następnie oryginały pocztą.
4. SJO GLOSSA rozpoczyna procedurę rejestracji w momencie otrzymania kopii dowodu wpłaty depozytu i opłaty administracyjnej na konto SJO GLOSSA
U W A G A : Depozyt jest częścią całkowitej opłaty za kurs, natomiast opłata administracyjna związana jest z kosztami rejestracyjnymi.

 

Potwierdzenie przyjęcia na kurs.

Po dokonaniu przez SJO GLOSSA czynności rezerwacyjnych Klient otrzymuje pocztą lub pocztą elektroniczną potwierdzenie przyjęcia na kurs wraz ze szczegółowym kosztorysem obejmującym całkowite koszty uczestnictwa w kursie i zamawianych usług dodatkowych (np. bilety lotnicze, ubezpieczenie itp.). Wpłatę należności przedstawionej w kosztorysie należy dokonać w terminie najpóźniej 5 tygodni przed datą rozpoczęcia kursu. W przypadku przekroczenia terminu płatności SJO GLOSSA zastrzega sobie prawo do naliczenia dodatkowej opłaty administracyjnej w wysokości 100zł lub do skreślenia Klienta z listy uczestników. Skreślenie z listy uczestników powoduje przepadek depozytu i opłaty administracyjnej.
W przypadku zgłoszeń w terminie późniejszym niż 5 tygodni przez datą rozpoczęcia kursu należy skontaktować się z SJO GLOSSA a następnie dokonać na podstawie otrzymanego kosztorysu pełnej wpłaty za kurs przelewem na konto SJO GLOSSA.

 

Dokumenty uczestnictwa w kursie.

Klient otrzymuje od SJO GLOSSA następujące dokumenty: potwierdzenie przyjęcia na kurs, adres zakwaterowania, polisę ubezpieczeniową (o ile została zamówiona). Dokumenty te mogą być odebrane w siedzibie SJO GLOSSA lub też przesłane klientowi pocztą poleconą lub kurierską (na koszt klienta) po uprzednim przesłaniem kopii przelewów. Dokumenty te uczestnik zobowiązany jest posiadać przy sobie przy przekraczaniu granicy.
SJO GLOSSA nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe doręczenie przesyłek przez Pocztę Polską bądź firmy kurierskie.