Kursy językowe za granicą

Warunki rezygnacji i zmiany terminu

W przypadku rezygnacji z kursu przed datą rozpoczęcia kursu Klient ma prawo do zwrotu opłat wniesionych na rzecz SJO GLOSSA i zagranicznej szkoły językowej pomniejszonych o:

depozyt

opłatę administracyjną

koszty rezygnacji naliczane przez zagraniczną szkołę językową.

W przypadku gdy suma płatności wniesionych przez Klienta do dnia zgłoszenia rezygnacji jest mniejsza niż suma depozyt+opłata administracyjna+koszty rezygnacji naliczane przez zagraniczną szkołę językową, Klient jest zobowiązany do dopłacenia różnicy w terminie 3 dni od zgłoszenia rezygnacji.

Opłaty:

  • 1. Zmiana terminu lub rodzaju kursu (nie dotyczy przedłużenia kursu): 100 zł + koszty zmiany naliczane przez zagraniczną szkołę językową.
  • 2. Zmiana rodzaju zakwaterowania, rezygnacja ze świadczeń dodatkowych: 100 zł + koszty zmiany naliczane przez zagraniczną szkołę językową.

Zgłoszenia rezygnacji, zmiany terminu lub rodzaju kursu oraz zmiany zakwaterowania mogą być dokonywane jedynie przed rozpoczęciem kursu i winny być dostarczone do SJO GLOSSA w formie pisemnej (poczta, fax, e-mail). Terminem zmiany jest data doręczenia wniosku do SJO GLOSSA.